POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Ochrona prywatności.
Korzystanie z Miplo nie wymaga rejestracji. Aby jednak korzystać z Usług i/lub Produktów Miplo w pełnym zakresie należy szybko i za darmo zarejestrować się. Operator w pełni respektuje prawo do prywatności oraz ochrony danych użytkowników. Podany przez użytkownika adres email będzie przetwarzany wyłącznie na potrzeby obsługi zarejestrowanych użytkowników i nie będzie przekazywany bez zgody użytkownika innym podmiotom.

II. Gromadzenie danych.
Podczas procesu rejestracji gromadzony jest wyłącznie adres email. Adres email będzie wykorzystywany przez Operatora do kontaktu z użytkownikiem w celu zapewnienia pełnej obsługi (m.in. przywracania zapomnianego hasła, do przesyłania informacji administracyjnych). Użytkownik zobowiązuje się do podania prawidłowego i aktywnego adresu email. Użytkownikowi przysługuje prawo zmiany adresu email. Odmowa podania adresu email podczas procesu rejestracji może być podstawą do odmowy rejestracji użytkownika w Serwisie.

Logi systemowe takie jak adres IP komputera, identyfikator przeglądarki internetowej czy programu komputerowego są gromadzone i przetwarzane przez Operatora w celach związanych z administracją Usługami.

Dane statystyczne gromadzone przez Operatora będą wykorzystane w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi oraz poznania preferencji i oczekiwań użytkowników. Dane statystyczne mogą być publikowane oraz przekazywane podmiotom współpracującym z Operatorem.

Podczas korzystania z Serwisu, Usług i/lub Produktów Miplo wykorzystujemy pliki cookie. Czytaj wiecej o Zasady dotyczące plików cookie.

III. Odpowiedzialność użytkownika.
Niektóre Usługi i/lub Produkty umożliwiają przechowywanie i operowanie na prywatnych danych i ustawieniach użytkownika np. informacjach o lokalizacji użytkownika i prywatnych punktach POI użytkownika. Użytkownik jest informowany podczas korzystania z Usług i/lub Produktów, które operują na danych prywatnych. Wszystkie dane prywatne są chronione przed dostępem osób trzecich, chyba że użytkownik zdecyduje inaczej podczas konfiguracji Usług i/lub Produktów.

IV. Przetwarzanie danych osobowych.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 

 
Przetwarzanie...